Zásady ochrany osobních údajů

Platnost od: 25.5.2018
Akt. Ne. 18/2018 Zz
Zákon o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů.

 1. TheG Clothing se sídlem Oravská 49, 94901 Nitra, IČO 48137723, zapsaná na OU-NR-OZP1-2015/018592-2 v Nitře, odd. 43, vložka 17026 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), tyto osobní údaje:
 • jméno Příjmení
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa / sídlo
 • IP adresa
 1. Výše uvedené osobní údaje musí být zpracovány pro objednání a další plnění smlouvy, pokud je mezi vámi a prodávajícím uzavřena kupní smlouva. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 ods. (1) b) Nařízení - Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy.

Prodávající dále zpracovává tyto údaje za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obhajoby práv a povinností smluvních stran.

Uchováváním a zpracováním osobních údajů dochází k výše uvedenému účelu po dobu 10 let od provedení poslední části plnění dle smlouvy, pokud jiný právní předpis nevyžaduje uchování smluvní dokumentace po delší dobu. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 ods. (1) c) af) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Newsletter a další obchodní zprávy mohou být zasílány na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo dle § 62 odst. 1 písm. 3 z.č. 351/2011 Sb., o elektronických komunikacích, pokud to kupující odmítne. Tato upozornění lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem odhlásit – například zasláním emailu nebo propojením odkazu v obchodním oznámení.
 1. Zpracování osobních údajů provádí SHOPIFY se sídlem 150 Elgin Street, 8th floor, Ottawa, ON K2P-1L4 Canada, která je správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

A. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu zvanou " Komisaři. Správce lze kontaktovat na jurika.matej@gmail.com

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.thegclothing.com, www.thegclothing.sk, www.thegclothing.cz, www.thegclothing.hu užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • Sledování návštěvnosti webových stránek a generování statistik návštěvnosti a statistik návštěvnosti webových stránek
 • základní funkce webových stránek.

Sběratelské soubory cookie pro účely uvedené výše lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě právního důvodu – oprávněného zájmu správce, 6 ods. (1) f) Předpisy.

Webové stránky lze používat v režimu, který neumožňuje shromažďování údajů o chování webu – tento režim lze nastavit buď v rámci nastavení prohlížeče, nebo lze nastavit proti takovému shromažďování na základě oprávněného zájmu správce námitky, 21 Pravidla k dispozici ve spodní části webu. Vaše námitka bude neprodleně posouzena. Cookies nezbytné pro funkčnost stránek budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro provoz stránek.

Pokud návštěvník vznese námitku proti zpracování technických cookies, které jsou nezbytné pro provoz webu, pak není možné zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webu.

Cookies, které jsou shromažďovány za účelem měření návštěvnosti stránek a generování statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou považovány za celek a v anonymní podobě, která neumožňuje individuální identifikaci.

Soubory cookie se ukládají po dobu uvedenou níže pro každý typ souboru cookie.

Shromážděné cookies jsou zpracovávány jinými zpracovateli:

 • Poskytovatel služby Google Analytics, provozovaný společností Google Inc., ústředí 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatel společnosti Hotjar Ltd se sídlem na Maltě. Hotjar je soukromě financovaná společnost, která vyvíjí intuitivní a optimalizační nástroje pro internetové obchody.
 • MailerLite, poskytovatel se sídlem v Lotyšsku, je nejjednodušší e-mailový marketingový nástroj pro malé podniky.
Konkrétně používáme soubory cookie:

Nevyhnutelné cookies

Účel cookies
externaFontsLoaded - Pomáhá nám načíst písmo
NOCHACHE - Pomáhá s urychlením webu
PHPSESSID – Identifikujte při přihlášení
previousURL – Uloží dříve zobrazenou stránku
doporučení – Pomáhá identifikovat předchozí zdroj návštěv
mccid a mceid – Interní informace pro zajištění správného chodu webu
SRV_id – Interní informace pro zachycení vysoké dostupnosti
CookiesOK - Souhlasíte s používáním cookies

Analytické cookies

Účel cookies (služby).
Google Analytics – Pomáhá nám měřit a vyhodnocovat úspěšnost webu (podmínky služby)
Správce značek Google – Pomáhá nám měřit a vyhodnocovat úspěšnost webu (služební podmínky)
Hotjar – Pomáhá nám měřit a vyhodnocovat úspěšnost webu (služební podmínky)

Marketingové cookies

Účel cookies (služby).
Google Adwords – K cílení reklam používáme službu adwords (služební podmínky)
Publikum na Facebooku – Pojďme na Facebooku cílit reklamy (podmínky služby)
Instragram publikum – Instagram používáme k cílení reklam (podmínky služby)
Omnisend – Mailerlite používáme k získávání „předplatitelů“ a odesílání pošty (služební podmínky)
  1. Ujišťujeme vás, že podle nařízení máte právo:

  - kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,

  - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

  - požadovat od nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

  - požádat o přístup k těmto informacím a nechat je aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení zpracování,

  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, jejich výmaz, pokud to není v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

  - přenositelnost údajů, pokud se jich týká

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich bezpečnostních zásad, požadavků na odstranění nebo úpravu dat, kontaktujte naše centrum zákaznické podpory na adrese: customersupport@thegclothing.com